Osnovni namen strelskega društva

Osnovni namen društva je izobraževanje ter predstavitev strelskega športa širši javnosti, delo z mladimi ter seveda tudi tekmovanje in druženje. V našem društvu delujejo skupini mladinci in člani.

Predstavitev strelskega športa širši javnosti

Delo z mladimi

Tekmovanja

Izobraževanje

Druženje